Service | KlauterKabouter.nl

Leeg

Totaal: € 0,00 

U bent hier

Service

Service & support

Voor vragen en opmerkingen kunt u altijd contact met ons opnemen via het contactformulier of telefonisch; 0318 - 418 653.

Afhandeling van klachten

Mocht het voorkomen dat u één van onze producten ontvangt dat niet naar wens is, kapot gaat of dat u om een andere reden een klacht heeft, neemt u dan contact met ons op. Vervolgens zullen wij via de e-mail of telefonisch contact met u opnemen en uw klacht op de juiste wijze afhandelen.

Een klacht is gegrond als deze niet veroorzaakt is door:

  • Beschadiging door opzet of nalatigheid;
  • onoordeelkundig gebruik of nalatig onderhoud;
  • normale slijtage 
  • beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing

Garantie

Wij garanderen u dat onze speeltoestellen voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze in redelijkheid zijn bedoeld en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde speeltoestel. Ons garantietermijn komt zodoende overeen met de fabrieksgarantietermijn. Wij zijn echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de speeltoestellen voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken. Onze garantie geldt niet indien: 
 a) en zolang de afnemer jegens Klauterkabouter.nl in gebreke is; 
 b) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.
 c) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Klauterkabouter.nl en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; 
 d) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Reparatie

In geval van garantie en/of een gegronde klacht zullen wij u een nieuw product/onderdeel toesturen. Gelet op het feit dat u zelf verantwoordelijk bent voor de plaatsing van een speeltoestel, zult u het product/onderdeel wel zelf moeten vervangen.