Retouren | KlauterKabouter.nl

Leeg

Totaal: € 0,00 

U bent hier

Retouren

Retour zenden

Het retour zenden van speeltoestellen of accessoires dienen binnen 14 kalenderdagen na aflevering gemeld te worden. Dit termijn gaat in op de dag dat u het speeltoestel heeft ontvangen. Het betaalde bedrag wordt binnen 14 dagen na ontbinding gecrediteerd. 

Voorwaarden retour zenden:

  • U heeft via de mail een melding gemaakt van de retour zending onder vermelding van uw gegevens
  • U voegt er de originele pakbon bij
  • Product dient in originele staat te zijn
  • De verpakking indien redelijkerwijs mogelijk in de originele verpakking

De kosten van de retour zending zijn voor uw rekening en de kosten voor het afleveren (zending héén) zijn ingeval van herroeping voor rekeningen van Klauterkabouter.nl. Niet aangemelde retour zendingen van speeltoestellen e.d. kunnen wij niet in behandeling nemen. Er worden geen administratiekosten gerekend. Kapotte of te lang gebruikte producten worden in rekening gebracht bij de consument. 

Formulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

  • Aan:               [ naam ondernemer]

[ geografisch adres ondernemer]

[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]

[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

  • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*

  • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
  • [Naam consumenten(en)]
  • [Adres consument(en)]

 

Retouradres

KlauterKabouter.nl
afd. retouren
Keijenbergseweg 37
NL-6705 BP Wageningen